Gabriel Dragomir

Înregistrare ORDA pentru programul de calculator obligație legală, nu măsură de protecție!

Domeniul drepturilor de autor este reprezentat de protecția operelor literare și artistice. Acestea includ scrierile, muzica și operele de arte plastice, precum picturile și sculpturile, dar și operele bazate pe tehnologie, precum programele informatice și bazele de date electronice. Întrucât sunt considerate opere, programele de calculator sunt supuse procedurii de înregistrare ORDA.

La nivel tehnologic, crearea unei tehnologii care ar putea fi utilă altor utilizatori fără a  obține protecția legală adecvată, conduce la pierdea avantajelor comerciale. Astfel dezvoltatorul (inventatorul) va pierde posibilitatea de a vinde tehnologia și, prin urmare, de a realiza venituri suplimentare în schimbul produsului său tehnologic.

1. Nașterea drepturilor de autor

 

Drepturile de autor în orice operă, inclusiv un program pe calculator (recunoscut ca operă protejată la nivel european prin Directiva 24/EC/2009 (“Software Directive”), se nasc prin simplul act de creație a operei respective, fără alte cerințe de înregistrare (spre deosebire de brevetul de invenție, care trebuie înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru a fi protejat).

Chiar și OG 25/2006 menționează, în art. 4 faptul că: “Înregistrarea sau înscrierea nu este constitutivă de drepturi de autor ori de drepturi conexe”.

Un program de calculator (software) este protejat în primul rând prin drepturile de autor asociate lor, în mod similar cu operele literare, în sensul Convenției de la Berna.  Un program software este un construct complex, care poate include elemente diverse aparținând unor discipline diferite, astfel că este important să precizăm care dintre aceste aspecte sunt protejate prin drepturi de autor.

2. Ce este protejat prin înregistrare ORDA

 

Art. 73 din Legea 8/1996 este edificator când discutăm despre înregistrare ORDA  a programelor de claculator – conform alin. (1) al acestuia, protecția programelor pe calculator include orice expresie a unui program, programele de aplicație și sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj, fie în cod-sursă sau cod-obiect, materialul de concepție pregătitor, precum și manualele. Ca excepție de la alin. (1), alin. (2) al aceluiași articol precizează care sunt elementele care NU sunt protejate: ideile, procedeele, metodele de funcționare, conceptele matematice și principiile care stau la baza oricărui element dintr-un program pentru calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfețelor sale.

De asemenea, Directiva 2009/24/CE (“Software Directive”) menționează, în art.1 alin. (1), faptul că protecția se aplică “oricărei forme de exprimare a unui program pentru calculator”. În preambul, alin. (7) detaliază viziunea legiuitorului atunci când a introdus respectiva Directivă, menționând faptul că noțiunea de program pentru calculator “ar trebui să includă programe indiferent de forma acestora, inclusiv cele care sunt încorporate în hardware. Această noțiune include, de asemenea, lucrările de concepție pregătitoare care au drept scop dezvoltarea unui program, cu condiția ca acestea să fie de natură să permită realizarea unui program pentru calculator într-un stadiu ulterior”. Poți, deci, să protejezi și programele din Cloud, SaaS, aplicații online etc., precum și aplicațiile din App Store.

 

Curtea Europeană de Justiție a adus clarificări adiționale acestor definiții și a decis că o interfață grafică nu poate fi protejată ca parte a unui program pentru calculator (Cauza C-393/09Bezpečnostní softwarová asociace (BSA) (22 December 2010)), dar poate fi protejată separat, independent de program, prin drepturi de autor, atât timp cât este originală, reprezentând o creație intelectuală proprie autorului (C‑302/10 Infopaq II). Totodată, Curtea Europeană a hotărât și că “nici funcționalitatea unui program pentru calculator, nici limbajul de programare și [nici] formatul de fișiere de date utilizate în cadrul unui program pentru calculator în vederea exploatării anumitor funcții ale sale” nu pot fi protejate (Case C-406/10, SAS Institute Inc. v World Programming Ltd).

Pe scurt, de exemplu o aplicați poate incude mai multe elemente care pot fi protejate prin dreptul de autor:sunetul, elementele grafice sau transcript-ul.

3. De ce este necesară înregistrarea programului de calculator la ORDA

 

Înregistrarea programului de calculator la ORDA în RNPC este esențială pentru a putea comercializa programul respectiv sau pentru a întreprinde oricare dintre activitățile comerciale care transformă proprietatea intelectuală în capital intelectual.

Conform Art. 17 al. 1 din OG 25/2006 înregistrarea la ORDA în RNPC (Registrul Național al Programelor de Claculator) este obligatorie pentru persoanele fizice autorizate și persoanele juridice care desfășoară pe teritoriul României oricare dintre următoarele activități :

  • Producerea de programe pentru calculator destinate comercializării prin magazine;
  • Importul programelor pentru calculator;
  • Distribuirea programelor pentru calculator;
  • Închirierea programelor pentru calculator;
  • Comercializarea programelor pentru calculator prin magazine specializate în vânzarea de programe pentru calculator și echipamente IT;

Pentru înregistrare ORDA este absolut necesară manualul de licență, adică manualul prin care reglmentează modul în care utilizatorii au dreptul să utilizeze programul. Acesta poate îmbrăca forma unui contract

În cazul importatorilorde programe pentru calculator în vederea introducerii în circuitul comercial pe teritoriul României art.20 alin.4 din OG 25/2006 impune a se depune:

  • înscrisul doveditor al acordului titularului dreptului de autor pentru activitățile de distribuire, comercializare și închiriere, în traducere legalizată, în cazul înscrisurilor într-o limbă străină;

În cazul distribuitorilor și/sau comercianților de programe pentru calculator pe teritoriul României, potrivit art.20 alin.5 din OG 25/2006 trebuie depus:

  • copia înscrisului doveditor al acordului titularului dreptului de autor pentru activitatea de distribuire și/sau comercializare.

În cazul persoanelor fizice/juridice care închiriază programe pentru calculator prin intermediul sălilor de acces la Internet și al sălilor de jocuri care utilizează programe pentru calculator, pe teritoriul României, potrivit art.20 alin. 6 din OG 25/2006 trebuie depuse:

  • copia înscrisului doveditor al acordului titularului dreptului de autor pentru activitatea de închiriere a programelor pentru calculator;
  • declarație pe propria răspundere privind numărul de calculatoare utilizate în desfășurarea activității;
  • în plus, este obligatorie deținerea la fiecare punct de lucru a licențelor pentru programele pentru calculator destinate închirierii la respectivul punct de lucru

 

Astfel, după înregistrarea programelor, ORDA eliberează solicitanților o anexă la certificatul lor de înregistrare în RNPC, în care se menționează programele pentru calculator înscrise.

Termene: Poți completa cererile atât online, cât și prin depunere și înregistrare direct la ORDA. Pentru cererile completate online, ORDA îți va elibera certificatul corespunzător în 4 zile lucrătoare de la data înregistrării. Pentru cele depuse fizic la Oficiu, în 10 zile lucrătoare de la data înregistrării. De asemenea, poți solicita eliberarea în regim de urgență, pentru care vei primi certificatul în termen de 2 zile lucrătoare.

Poți ridica certificatul eliberat de la Registratura generală a ORDA timp de 15 zile de la expirarea termenului aplicabil de eliberare prevăzut mai sus. În cazul neridicării la timp, certificatul îți va fi transmis prin scrisoare recomandată.

În cazul în care apare o modificare într-unul din documentele pe baza cărora te-ai înregistrat la RNPC, trebuie să comunici acest fapt către ORDA în termen de 15 zile.

Valabilitate: Durata de valabilitate a certificatului de înregistrare a unei persoane juridice sau a unei persoane fizice autorizate în RNPC este de 1 an de la data emiterii. Înscrierea în RNPC a programelor pentru calculator este valabilă pentru întreaga perioadă de exploatare a programelor respective (art. 38 din OG 25/2006).

4.
Cum îmi scrii pentru înregistrarea programului de calculator

 

Modul cel mai simplu, economic și rapid prin care poți să îmi scrii pentru înregistrarea programului de calculator, aplicației sau software-ului la ORDA este prin accesarea acestui formular.

 

Av. Gabriel Dragomir